EAS

Projekti eesmärgiks on tootekatsetuste korraldamine ja teostatavusuuringu läbiviimine tenniseväljaku automaatikaseadmete komplekti väljatöötamiseks. Nii tark- kui riistvarast koosnev toode võimaldab broneerimissüsteemi kaudu juhtida tenniseväljaku läbipääsu-, valgus-, turva-, kastmis- jm süsteeme, et aidata väljakuomanikel märkimisväärselt administreerimis- ja halduskulusid kokku hoida ning kasumlikkust tõsta.

Projekti tulemusel jõuti automaatikaseadme korpuse lahenduseni, mille loomisel on põhjalikult läbi töötatud seadme funktsionaalsus, arvestades seejuures nii tellija, paigaldaja kui ka kasutaja vajadustega. Suurt rõhku on pandud ka seadme vastupidavusele erinevates ilmastikuoludes ning selle kaitsmisele nii vandaalide kui putukate eest.

MyGames’i automaatikaseadme arendusega seotud tegevusi toetab EAS-i koordineerimisel Euroopa Regionaalarengu Fond summas 3920€

MyGames väljakuautomaatika