MyGames kuulub Tallinnovation 2022 võitjate hulka

Tallinna linn kuulutas taas välja Targa linna lahendusi toetava konkursi Tallinnovation, mille eesmärgiks on muuta linna teenuseid ja keskkonda nii elanike kui külastajate jaoks mugavamaks. Konkursiga soovib Tallinna linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol soodustada koostöid linna ja tehnoloogiaettevõtete vahel, mille käigus kasutatakse uuenduslikke riist- ja tarkvaratoodete kasutamist.

Üheks Tallinnovationi võitjaks 2022 on MyGames koos FOB Solutions OÜ-ga loodud lahendusega. Koostööna väljatöötatud iseteeninduslike spordiväljakute lahendus aitab väljakuid efektiivsemalt hallata ja sportimist inimestele lähemale tuua. Nii on võimalik märkimisväärselt administreerimiselt kokku hoida, parandada väljakute täituvust, tulusust ja eesmärgipärast kasutamist. Mängija jaoks tekib aga lihtne ja mugav võimalus spordiväljakuid otse mobiilist otsida ja broneerida, nii nagu ollakse täna harjunud näiteks taksot või toitu tellima.

„Rõõm oli näha, et võidulahenduste hulka jõudsid nii tark- kui riistvara lahendused eri sektoritest, mis kinnitab kõikide eluvaldkondade potentsiaali ja valmidust innovatsiooniks. Ootame põnevusega, kuidas valitud lahendused tööle hakkavad ja Tallinna linnaga koostöö näitel ka rahvusvaheliselt edukaks saavad. Tallinnovationi tegevused on seni just ettevõtete sellist teekonda toetanud,” lausus Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni ja konkursi žürii esimees Aivar Riisalu peale konkursi võitjate välja kuulutamist. Tallinnovation partneri Tehnopol tegevjuht Indrek Orav lausus konkurssi kommenteerides: „Linnaruumi nutikaks muutmine teeb meie kõigi elu mugavamaks ja kestlikumaks. Konkursi võidutööd loovad väärtust nii äridele kui inimestele. Hindame võimalust tuua välja ettevõtete potentsiaal rahalise toetuse, testkeskkonna valmisoleku ja praktilise mentornõuga.“

Milleks üldse on vaja väljakuid automatiseerida ja mida kujutab endast meie konkursi võitnud töö? Kiiret, lihtsat ja soodsat võimalust reketi- või pallimängude harrastamiseks on sageli keeruline leida. Spordiklubid on kinnised ja kallid, soosides kõrgema sissetulekuga inimesi. Spordiplatse leidub linnas küll, kuid tihti ei olda nende asukohast või kasutamise tingimustest laiemalt teadlikud. Avalikud väljakud leiavad tihti mittesihtotstarbelise kasutuse näiteks trikiratturite kogunemiskohana. Vandalismiohu tõttu on paljud spordiväljakud lukustatud, mis muudab sinna pääsemise keeruliseks. Kokkuvõttes takistab selline olukord inimestel ligipääsu sportimisvõimalustele, noored tegelevad nn „hoovispordiga“ järjest vähem.

MyGames toob erinevad spordiväljakud ühele veebiplatvormile kokku, muutes nende leidmise, broneerimise ja kasutamise lihtsaks. Kasutajad näevad ühest kohast ära väljakute asukohad ja nende saadavuse, samas keskkonnas saab soovitud väljakule aja broneerida. Väljaku automaatikal on võimekus juhtida lisaks väljaku uksele ka valgustust, veekraane, riietusruumi uksi ja muid vajalikke funktsioone. Erinevates linnaosades spordirajatisi selliselt automatiseerides tekib targa linna kontseptsiooni hästi sobiv nutikate spordiväljakute võrgustik ja inimeste ligipääs sportimisvõimalustele paraneb oluliselt. See omakorda mitmekesistab nii linnaelanike kui külaliste vaba aja veetmise võimalusi.

Meie pakutav lahendus koosneb omavahel kombineeritud tarkvarast ja riistvarast, mille peamisteks osadeks on veebipõhine broneerimisplatvorm ja – mobiilirakendus, makselahendus, kontrollboks väljaku läbipääsu-, valgustuse- jm funktsioonide juhtimiseks. Vaata kuidas selline väljak toimib allolevast videost. Lahendus pakub väärtust spordiharrastajatele, väljakuomanikele ja üldiselt kogukonnale olles samaaegselt keskkonnale säästlik. Tänu väljatöötatud lahendusele on kõik väljakuga seotud ressursid kontrolli all. Väljaku valgustus põleb ja veekraan töötab vaid siis, kui väljakul on kehtiv broneering. Esimesena Põhja-Euroopas pakume ka 100% päikeseenergial toimivat terviklahendust. 

Tallinnovationi konkursi raames elluviidav projekt aitab kaasa Tallinna kui tervisliku, keskkonnasõbraliku ja liikumist soodustava linna kuvandile. Projekti realiseerumine toetab hästi Tallinna kandideerimist Euroopa Spordipealinna tiitlile. Spordiväljakute nutikas haldamine aitab kokku hoida sellele kuluvat ressurssi, parandada nende täituvust ja eesmärgipärast kasutust. Pilootprojekti tulemusena tekib Tallinna linnas unikaalne iseteeninduslike spordirajatiste võrgustik, mis võiks olla eeskujuks ja referentsiks nii teistele Eesti omavalitsustele kui ka Tallinna sõpruslinnadele väljaspool Eestit.

Loe Tallinnovation konkursi kohta lähemalt nende kodulehelt.